חברה חוגגת יום הולדת ושוב את צריכה לחשוב על מתנה מקורית? אז קבלי רעיון הורס?טבעת "חברות" גולד ניים…. כך שמותיכן יהיו שלובים זה לצד זה לעד! קרדיט לנופר הלקוחה המקסימה שלנו שפינקה את הבסטית שלה מעיין בטבעת זו? #חברותלנצח #goldnamering #goldandmia